Kimona

Kimono Yumi

Kimono Saika

Kimono Shinju

Kimono Akeno

Kimono Hitomi

Kimono Kei

Kimono Joben

Komplet Kumi

Kimonové tričko Suki

Kimonové tričko Tami

Kimono Maemi

Kimonové Tričko Oki

Kimono Misaki

Kimono Yoshi